Προσκλήσεις σε εξετάσεις χειριστών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ.2016.-ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ-ΒΩΞΙΤΗ-14-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ-5Η-ΕΙΔ-Β-ΚΑΙ-Α-ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ.ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΜΕΡΟΣ-12-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ-3Η-ΕΙΔΙΚ