Προσκλήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις των χειριστών μηχανημάτων τεχνικών έργων

Εξετάσεις της 06-10-2015 για την απόκτηση άδειας χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 2ης Ειδικότητας Β΄ Οµάδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Εξετάσεις της 08-10-2015 για την απόκτηση άδειας χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 2ης Ειδικότητας ´ϵάδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Σχολιάστε