Έκθεση Επιθεώρησης προκειμένου να χορηγηθεί άδεια Λειτουργίας μετά από μηχανολογική επέκταση στην βιομηχανία με την επωνυμία ” ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΚΟΣ ΑΒΕΕ”

πατήστε εδώ για να δείτε το έγγραφο