Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη για την υποβοήθηση του έργου του  Αντιπεριφερειάρχη  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

226513_3345_2019 (1)

Σχολιάστε