Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας