Προκήρυξη αναπληρωματικών εκλογών για την κάλυψη 2 κενών θέσεων Τακτικών και Αναπληρωματικών συμβούλων στην Τοπική Κοινότητα Αμπελοχωρίου Δήμου Θηβαίων

Προκήρυξη εκλογών

Σχολιάστε