Προκήρυξη πλήρωσης μιας (1) θέσης μετακλητού Εκτελεστικού Γραμματέα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 242 του Ν.3852/2010

      Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την σχετική προκήρυξη

Σχολιάστε