Προκήρυξη Ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά για τον εξοπλισμό και την λειτουργική διασύνδεση του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΗΣ

Αρχική ανάρτηση 4-4-2014

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για την προμήθεια εξοπλισμού και την λειτουργική διασύνδεση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κύμης. O προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των εκατό δέκα χιλιάδων ευρώ.(110.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 7 Μαϊου 2014 και ώρα 11:00. πμ στην Δ/νση Διοκητικού Οικονομικού Λεωφ. Χαινά 93 Χαλκίδα (3ος όροφος) – Τμήμα B Προμηθειών. Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι και την Τρίτη 6 Μαϊου 2014 και ώρα 14:30 μμ (λήξη προσφορών), στο γραφείο 305 της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας οδός Χαινά 93 στην Χαλκίδα Πληροφορίες και προκηρύξεις θα δίνονται από τη Δ/νση Διοικητικού –Οικονομικού
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2221353726 κα Καρλατήρα.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Περίληψη και το Πλήρες Κείμενο της Διακήρυξης.

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε νέα πληροφορία αφορά τη παραπάνω προκήρυξη θα αναρτάται εδώ.
Το περιεχόμενο του άρθρου ενδέχεται να αλλάξει ή να ενημερωθεί)

Σχολιάστε