Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε Απόρους έτους 2013

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής – Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής ανακοινώνει το “Πρόγραμμα Δωρεάν  Διανομής  Τροφίμων  σε   Απόρους   έτους  2013”. Για πληροφορίες στο Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής υπεύθυνος κ. Κ. Παπαδάκης  τηλ. 22213-53907.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Δείτε επίσης τον  Πίνακας Επιλέξιμων Φορέων καθώς την 

Έκθεση Τακτικού Διοικητικού Έλεγχου των Αιτήσεων των Υποψήφιων Φορέων Εκπροσώπησης

Σχολιάστε