Πρόγραμμα Δακοκτονίας (Πίνακες ΣΟΧ1/2012) – Αποτελέσματα

Αποτελέσματα της υπ΄αριθμ. ΣΟΧ1/2012 για την συναψη Σύμβασης Εργασίας ορισμένου Χρόνου της Π.Ε. Ευβοίας για την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.