Προδημοσίευση – κείμενο διαβούλευσης – 3η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 20210305125813_4

Σχολιάστε