Αριθμός Πρακτικού 34, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 3ης Σεπτεμβρίου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 34, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 3ης Σεπτεμβρίου 2018