Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της συνεδρίασης της 16-7-2014, αριθμός Πρακτικού 19 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

           Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε