Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 8ης Σεπτεμβρίου 2021 της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 8ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021