Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 6ης Φεβρουαρίου 2014, αριθμός πρακτικού 2 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Π.Σ.Ε.

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 6ης Φεβρουαρίου 2014 αριθμός πρακτικού 2 της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε