Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 5ης Μαίου 2015, αριθμός πρακτικού 11 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο