Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 29ης Ιανουαρίου 2014, αριθμός πρακτικού 3 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 29ης Ιανουαρίου 2014, αριθμός πρακτικού 3 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε