Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 24ης Απριλίου 2014,αριθμός πρακτικού 12 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 24ης Απριλίου 2014,αριθμός πρακτικού 12 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε