Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 19ης Ιανουαρίου 2015, αριθμός πρακτικού 2 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε