Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 17ης Νοεμβρίου 2014, αριθμός πρακτικού 25 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο