Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 17ης Φεβρουαρίου 2015, αριθμός πρακτικού 4 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε