Αριθμός Πρακτικού 3/2021, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 16ης Απριλίου 2021 της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 16ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021