Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 14ης Ιανουαρίου 2015, αριθμός πρακτικού 1 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο