Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 10ης Φεβρουαρίου 2014, αριθμός πρακτικού 4 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Ορθή Επανάληψη ως προς το θέμα 43ο)

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 10ης Φεβρουαρίου 2014, αριθμός πρακτικού 4 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Ορθή Επανάληψη ως προς το θέμα 43ο)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο