Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 12ης Ιουνίου 2017, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 21, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 12ης Ιουνίου 2017 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε