Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 10ης Απριλίου 2017, Αριθμός Πρακτικού 13 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 13 ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 10-04-2017

 

Ω7Ξ67ΛΗ-ΧΟΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ