Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 3ης Απριλίου 2017, Αριθμός Πρακτικού 12 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ  12 ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  3-04-2017