Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 13ης Φεβρουαρίου 2017, Αριθμός Πρακτικού 1 της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-2017