Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 19ης Σεπτεμβρίου 2016, αριθμός Πρακτικού 37 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

37o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

 

 

 

 

Σχολιάστε