Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 18ης Ιουλίου 2016, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχολιάστε