Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της συνεδρίασης της 1-8-2014(20ης συνεδρίασης) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο