Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 9ης Τακτικής συνεδρίασης (15-09-2014) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 9ης Τακτικής συνεδρίασης (15- -09-2014) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

  Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

  Αποφάσεις της 9ης συνεδρίασης

 

Σχολιάστε