Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 8ης συνεδρίασης της 17ης Μαρτίου 2014 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων αποφάσεων της 8ης συνεδρίασης της 17ης Μαρτίου 2014 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο