Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 3ης συνεδρίασης της 29ης Ιανουαρίου 2014 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 3ης συνεδρίασης της 29ης Ιανουαρίου 2014 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε