Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 23ης συνεδρίασης(23-10-2014) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο