Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της συνεδρίασης της 26-08-2014(21ης συνεδρίασης) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε