Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 6ης συνεδρίασης της 26ης Φεβρουαρίου 2014 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 6ης συνεδρίασης της 26ης Φεβρουαρίου 2014 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε