Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 4ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας της 17ης Φεβρουαρίου 2015

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο