Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 1ης συνεδρίασης (Τακτικής) της 14ης Ιανουαρίου 2015 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

 

   Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

   Αποσπάσματα αποφάσεων της 1ης (Τακτικής) συνεδρίασης 

Σχολιάστε