Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 23ης συνεδρίασης(23-10-14) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

       Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο