Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 22ης συνεδρίασης(08-10-2014) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

               

        Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε