Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 13ης συνεδρίασης (Ειδικής) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας της 25ης Νοεμβρίου 2014

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Απόφαση 233/2014

Απόφαση 234/2014

        

Σχολιάστε