Πίνακας θεμάτων 2ης/23-08-2018 συνεδρίασης Επιτροπής Λαϊκών αγορών Π.Ε.Φθιώτιδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. 2 (23-08-2018) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σχολιάστε