Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 18ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο

Σχολιάστε