Πίνακας φαρμακείων με διευρυμένο ωράριο Φαρμακευτικού Συλλόγου Θήβας, για το δίμηνο από 01/09/2019 έως 31/10/2019