Πίνακας φαρμακείων με διευρυμένο ωράριο Φαρμακευτικού Συλλόγου Λιβαδειάς , για το δίμηνο από 01/10/2019 έως 30/11/2019