Έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ. ή S.A.C.) «GR2450005 Νοτιοανατολικός Παρνασσός – Εθνικός Δρυμός Παρνασσού – Δάσος Τιθορέας, Σπηλαιοβάραθρο» και στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π. ή S.P.A) «GR2410002 Όρος Παρνασσός», για υφιστάμενο Σταθμό Ξηράς Σταθερής Τηλεφωνίας της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε., με κωδική ονομασία «ΚΟΝΤΟΚΕΔΡΟ ΑΤ 0150054», στη θέση «ΚΟΝΤΟΚΕΔΡΟ» Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, Δ.Ε. Αμφίκλειας, Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

67ΝΛ7ΛΗ-ΖΧ5 Αποφαση ΕΟΑ με ΑΔΑ

Σχολιάστε