ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α 2007-2013 (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER) ΤΗΣ Ο.Τ.Δ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε».

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε προκηρύσσει την 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δράσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων) του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α) 2007-2013 (Προσέγγιση Leader).Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 41:«Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης» του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER και συγκεκριμένα στα ακόλουθα Υπομέτρα των Μέτρων 411 «Ανταγωνιστικότητα» και 413 «Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση».Η συνολική διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται στα 3.101.945,94 €  και το ποσοστό ενίσχυσης στο 35% – 40% ανάλογα με την δράση.Η διαδικασία της επιλογής είναι η Ανοικτή Διαδικασία.Η κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Γ.Τ.Α.Α) ανέρχεται στο 85% της Δημόσιας Δαπάνης και η Εθνική Συμμετοχή (Π.Δ.Ε) στο 15%.Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων για τις δράσεις Ιδιωτικού Ενδιαφέροντος είναι η Τετάρτη 2 Απριλίου 2014 και ώρα 14:00. Η παρούσα πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής διατίθενται στα γραφεία της Ο.Τ.Δ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε Δ/νση:  Λεωφ. Χαϊνά 93, 1ος όροφος, Χαλκίδα, τηλ. 2221026626 , 2221089706 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 – 14:00).Για την παραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ: www.anevia.gr/www.evialeaderpaa.gr και την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας : www.naevias.gr/Περιοχή εφαρμογής των μέτρων, υπομέτρων και δράσεων, στα οποία αναφέρεται η πρόσκληση αποτελούν οι ακόλουθες Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες :Τοπική/Δημοτική Ενότητα : Δροσιάς, Λουκισίων, Βαθέως, Καλοχωρίου-Παντειχίου, Φάρου, Αγίου Νικολάου, Αφρατίου, Φύλλων, Μύτικα του Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας και οι εκτός Σχεδίου Περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Ερέτριας του Δήμου Ερέτριας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης ΕνδιαφέροντοςΠερίληψη Πρόσκλησης   

Παράρτημα I (ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)

Παράρτημα II (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ)

Παράρτημα III (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ)

Παράρτημα IV (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

Παράρτημα V (ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

Παράρτημα VI (ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ)

Παράρτημα VII (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ LEADER)

ΥΔ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III_1

ΥΔ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III_2

Σχολιάστε