ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ” Development ” ΜΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΟ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ» – ΤΟΠΣΑ

4η ανάρτηση: 16-1-2014

Ανακοίνωση Τύπου: Η πρόσκληση παραμένει ανοιχτή για τις κατηγορίες Αγρότες και Νέοι Επιστήμονες μέχρι την κάλυψη των θέσεων, όπως ορίζονται στην Πρόσκληση.

 

3η ανάρτηση : 30- 12 -2013

Ανακοινώση Τύπου :Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται μέχρι 15-1-2014

2η ανάρτηση : 16- 12 -2013

Ανακοινώση Τύπου :Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται μέχρι 30-12-2013

1η ανάρτηση: 21 -11 – 2013

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Development» υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Τοπική Δράση προώθησης Απασχόλησης στην Εύβοια» στο πλαίσιο της δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας στο Νομό Ευβοίας », της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Και καλεί να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής :

  • Ανέργους όλων των κατηγοριών που διαμένουν στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας.
  • Ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, με εισόδημα από αγροτικές πηγές κάτω των 3.000€ για το οικονομικό έτος 2012 και κάτω των 9.000€ από άλλες πηγές. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος».
  • Νέους επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί) οι οποίοι να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 2.1.2011 και μετά.
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 21-11-2013 ΕΩΣ 16-12-2013

Δείτε τα σχετικά αρχεία

  1. Περίληψη Πρόσκλησης
  2. Πρόσκληση Ενδιαφέροντος
  3. Αίτηση Υποψηφίου