Περίληψη Προκήρυξης Σύμβασης Εκπόνησης Μελέτης “Βελτίωση οδού Λέπουρα – παραλία Οξυλίθου”

H Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, προκηρύσσει τη σύμβαση εκπόνησης μελέτης του έργου “Βελτίωση οδού Λέπουρα – παραλία Οξυλίθου”, με προϋπολογισμό 757.417,49 €.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο